دریا
دوا
 

حقیقت اینه که قرآن شهد گوارایی و آبشار بی بدیل هست که بر همه دردها دواست. و عجیب اینه که همه ما چشمه یی بی نظیر از نور الهی کنارمون داریم و دور و برش خیلی کم می گردیم .....

| دریا | چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰

PageRank