هوم

نتونستم ازخیر این نقاشی ها بگذرم.

اثر  رحیم نوسی

 

+ تاريخ شنبه یازدهم خرداد 1387ساعت 20:43 نويسنده دریا |